Trang web đầu tiên về lịch sử Hà Nội qua ảnh
là điểm hẹn của t́nh hữu nghị gặp gỡ và trao đổi dành cho những người yêu Hà Nội
Tác giả trang web : Ông CHAPLAIN PhilippeChủ tịch Liên đoàn di sản Quốc gia Pháp
Giải Đặc biệt cuộc thi Quốc tế «  NộiĐiểm hẹn của bạn » năm 2006
Chủ đề « T́m hiểu những dấu ấn lịch sử, văn hóa thành Cổ Loa »
Giải Nhất cuộc thi Quốc tế «  NộiĐiểm hẹn của bạn » năm 2007
Chủ đề « T́m hiểu dấu ấn Phố cổ Nội »
Giải Nhất Cuộc thi Quốc tế «  Nội - Điểm hẹn của bạn » năm 2008
Chủ đề « T́m hiểu các công tŕnh lịch sử di sản văn hoá của Nội »
Giải Nh cuộc thi quốc tế " Hà Nội điểm hẹn của bạn năm 2009-2010"
Chủ đề " Hướng tới Đại lễ Ngh́n năm Thăng Long - Hà Nội"

VIDEOS

« Các quyền sao chép đều được quản lư bởi pháp luật Pháp ngày 27 tháng 3 năm 1997 »